Sluit je aan

Neem eens een kijkje op Twitter, Facebook en LinkedIn.

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Of sluit je aan bij een van onze besloten groepen.

Facebook Facebook-groep algemeen

Facebook Facebook-groep jongeren

Facebook Facebook-groep volwassenen

Facebook

Facebook-groep partners van Touretters

Twitter

StichtingGTS: Anika had een hartslag van jewelste toen ze enkele maanden geleden een tattooshop binnenstapte. Toch zette ze door.… https://t.co/jb1gHcuzBI
StichtingGTS: Ook voor de regio noord begint vandaag de zomervakantie! Fijne vakantie allemaal ☀️🌈 https://t.co/ZOkyalrsDo

Webshop

In onze webshop vindt u diverse publicaties over de symptomen, oorzaken en behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette. Gratis voor donateurs!

Agenda

Naar de agenda

Moeite met 'schakelen' lijkt goed meetbaar kenmerk van Tourette

Mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette blijken moeite te hebben met bepaalde denktaken, waarbij er ‘geschakeld’ moet worden tussen verschillende doelen. Dit gebrek aan flexibiliteit in het denken zou bovendien wel eens een goed meetbaar kenmerk van Tourette kunnen zijn.

Britse onderzoekers namen diverse tests af bij volwassenen met Tourette zonder andere stoornissen. De resultaten werden vergeleken met een groep zonder Tourette. De tests bestonden uit taken die verschillende vormen van het denkvermogen meten, zoals concentratievermogen, beredeneren, begrip en werkgeheugen. De groep met Tourette verschilde op vier taken duidelijk van de controlegroep. Het duidelijkste verschil werd gemeten met behulp van de Wisconsin Card Sorting Test (WCST), een test die het vermogen meet om tijdens een taak van doel te wisselen, ook wel ‘set-shifting’ of ‘task-switching’ genoemd. 

Afbeelding: voorbeeld van WCST met foute (boven) en goede (onder) trial. ("Wisc" by Albert Kok op Wikipedia)

Het ‘schakelen’ dat met de WCST wordt gemeten, is een van de vermogens die ook wel ‘executieve functies’ worden genoemd: de vaardigheden die nodig zijn voor het produceren van doelgericht gedrag. Om een taak goed te kunnen volbrengen is het immers belangrijk dat het uitvoeren ervan kan worden bijgesteld als de situatie of informatie wijzigt. Bij deze test krijgt men een stapel kaarten met eenvoudige illustraties die gesorteerd moeten worden in vier stapels. Dit kan op kleur, maar ook op aantal of vorm. Gekeken wordt of mensen na het sorteren op bijvoorbeeld vorm gemakkelijk kunnen overschakelen op een ander criterium, zoals kleur. Mensen die hier moeite mee hebben, zoals bij Tourette, blijven als het ware ‘plakken’ aan hun oude aanpak om te sorteren op vorm (zie bovenste voorbeeld in de afbeelding).

Blijkbaar is het voor mensen met Tourette moeilijker om flexibel te denken en te ‘schakelen’ naar een andere taak. Verder bleken ook de fijne motoriek, de concentratie en responsinhibitie (het vermogen een impuls, handeling of gedachte te stoppen) minder sterk ontwikkeld. Deze kenmerken bleken niet samen te hangen met de ernst van de tics of symptomen van OCD, ADHD of stemmingsstoornissen. Daarmee lijken ze aparte kenmerken van Tourette, die mogelijk voortkomen uit specifieke neurale netwerken die bij Tourette betrokken zijn.

Bronnen: Eddy, C.M. & Cavanna, A.E. (2014). Set-Shifting Deficits A Possible Neurocognitive Endophenotype for Tourette Syndrome Without ADHD.
http://jad.sagepub.com/content/early/2014/08/04/1087054714545536.abstract
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisconsin_card_sorting_test
Noot voor professionals: de
WCST is in Nederland verkrijgbaar bij uitgeverij Hogrefe