TS-Eurotrain: De werking van de hersenen bij kinderen met Tourette en ADHD

Het komt vaak voor dat een kind met een ticstoornis ook aandachtsproblemen/hyperactiviteit (ADHD) heeft. Hoewel tics en ADHD vaak samen voorkomen, was het nog niet onderzocht wat voor invloed ADHD heeft op de werking van de hersenen en op de cognitie (zoals bijvoorbeeld het geheugen) van kinderen met ticstoornissen. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken welke hersenmechanismen en cognitieve problemen specifiek zijn voor ticstoornissen, en hoeveel invloed ADHD daarop heeft.

Deelname aan deze studie is niet meer mogelijk, deze studie is inmiddels afgerond.

Lees hier het afgeronde proefschrift van dr. Natalie Forde die gepromoveerd is op het TS-Eurotrain-onderzoek.

Over het onderzoek

TS-Eurotrain was een Europese samenwerking van twaalf verschillende onderzoeksprojecten uit zeven Europese landen en universiteiten in Noord-Amerika. Het onderzoek werd gesubsidieerd door de Europese Unie. Het huidige project werd bij het Donders Instituut in Nijmegen onder leiding van Prof. Jan Buitelaar uitgevoerd, in samenwerking met Accare en het UMCG in Groningen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met het onderzoeksteam via tseurotrain@accare.nl.

Lees de laatste update over dit onderzoek in de nieuwsbrief TIC onderzoeken van Accare:

nieuwsbrief december 2020
nieuwsbrief mei 2020
nieuwsbrief december 2018

EMTICS: Op zoek naar de oorzaken van tics

EMTICS was het eerste grootschalige en langlopende onderzoek naar het ontstaan en verergeren van tics bij kinderen en jongeren. Hierbij werd de rol van genen, ontstekingsprocessen en stress onderzocht. Over de invloed van deze factoren op het ontstaan en beloop van tics was namelijk nog veel onduidelijk.

Het EMTICS onderzoek bestond uit twee delen: de beginstudie en de beloopstudie. In de beginstudie werd het nieuw ontstaan van tics bij 260 kinderen (3 – 10 jaar) zonder tics onderzocht. Het ging hierbij om kinderen die een verhoogd risico hadden op het ontstaan van tics, namelijk kinderen die een broer, zus, vader of moeder met een chronische ticstoornis hadden. Deelname duurde maximaal drie jaar en stopte zodra er tics bij het kind ontstonden. In de beloopstudie werd het verloop van tics bij 715 kinderen en jongeren (3 – 16 jaar) met een chronische ticstoornis onderzocht. Hierbij werd nagegaan waarom tics verergeren en welke rol genen, ontstekingsprocessen en stress hierbij speelden. Deelname aan de beloopstudie duurde maximaal achttien maanden.

Deelname aan deze studie is niet meer mogelijk, deze studie is inmiddels afgerond.

Over het onderzoek

EMTICS staat voor ‘European Multicentre Tics in Children Study’. Deze studie werd gesubsidieerd door de Europese Unie en vond in 16 klinische centra plaats over heel Europa. In Nederland werd dit onderzoek uitgevoerd bij Accare/UMCG in Groningen. Dr. Pieter J. Hoekstra is de hoofdonderzoeker bij Accare/UMCG in Groningen en tevens Europese coördinator van EMTICS.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met het onderzoeksteam via emtics@accare.nl.

Lees de laatste update over dit onderzoek in de nieuwsbrief TIC onderzoeken van Accare:

nieuwsbrief december 2020
nieuwsbrief mei 2020