Awareness betekent letterlijk ‘bewustzijn’ (uit het Engels; ‘to be aware of…’ of ‘er bewustzijn van…’). Binnen het thema mentale gezondheid wordt deze term regelmatig gebruikt en wordt vaak gedoeld op een proces van ‘bewustwording’.

Bij het ‘creëren van awareness’ wordt geprobeerd de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te richten op een bepaalde aandoening of probleem. Het doel daarbij is om dat wat onbekend is, bekender (en daarmee minder onbegrepen) te maken. Want dat wat men begrijpt, kan men ook meer begrip voor hebben. Op die manier kunnen vooroordelen en stigma bestreden worden.

Awareness creëren kan men doen door te informeren, voor te lichten en waar nodig in actie te komen tegen vooroordelen en stigma. Rondom het thema mentale gezondheid worden er wereldwijd regelmatig projecten opgezet. Zo is er bijvoorbeeld de European Mental Health Awareness Week en de Dag van de mentale gezondheid (10 oktober).

Wat betreft tics en het syndroom van Gilles de la Tourette, is en blijft ons voornaamste doel om meer herkenning en begrip te creëren en daarmee vooroordelen en stigma te verminderen. Als Stichting zetten we ons hier dan ook voor in en hopen aan dit proces bij te dragen. Hieronder vind je enkele projecten die met het het creëren van awareness samenhangen;

Europese Tourettedag

Tourettepas