De eerste tics

Kinderen met Tourette krijgen meestal rond hun vijfde de eerste tics. Het begint vaak met een enkelvoudige motorische tic, zoals vlug oogknipperen of een trek aan de mond. Daar komen later enkelvoudige vocale tics bij, snuiven of keelschrapen bijvoorbeeld.

De piekjaren

De tics komen meestal geleidelijk vaker voor en worden uitgebreider en complexer. Er kunnen ook tic-vrije perioden zijn. De piek van het aantal en frequentie van de tics ligt tussen het achtste en twaalfde jaar.

Afname van de tics

Bij tachtig procent van de mensen met Tourette nemen de tics richting hun achttiende af in hevigheid en aantal. De tics die er dan nog zijn blijven meestal levenslang. Net als de andere verschijnselen die bij Tourette horen, zoals impulsiviteit of dwangverschijnselen. Bij een kleine groep nemen de tics niet af.