Stichting Gilles de la Tourette heeft vier brochures uitgegeven met informatie over het syndroom van Gilles de la Tourette. De papieren brochures zijn gratis voor onze donateurs en kosten €4,50 voor niet-donateurs. Wanneer je de brochures bestelt in onze webshop, betaal je verzendkosten van €3 (NL) of €5 (B). Een pdf-versie van de brochure is gratis en de linkjes staan hieronder. 

Kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette

Informatie voor ouders en verzorgers over kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Beschreven worden de verschijnselen, het beloop, de oorzaak, diagnose en behandeling. Met opvoed- en begeleidingstips voor ouders en verzorgers. De brochure is tevens een waardevolle bron van informatie voor familie en andere betrokkenen.

Uitgave: 2015 – Stichting Gilles de la Tourette
34 pagina’s

Een kind met het syndroom van Gilles de la Tourette op school

Informatie voor iedereen die leerlingen begeleidt en meer wil weten over hoe je omgaat met een kind met het Tourettesyndroom (bestemd voor het basisonderwijs en de eerste 3 jaren van het voortgezet onderwijs). Naast het beschrijven van de algemene kenmerken van Tourette en wat hiervan in de klas kan voorkomen, worden de aanpassingen in de klas benoemd die leerlingen met Tourette op school kunnen helpen.

Uitgave: 2012 – Stichting Gilles de la Tourette
36 pagina’s

Volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette

Informatie voor (jong)volwassenen met Tourette en hun omgeving. In de brochure wordt uitgelegd wat Tourette precies is en welke klachten erbij kunnen horen. Naast informatie over tics, wordt ingegaan op zoveel mogelijk bijkomende problemen. Ook worden de behandelopties beschreven. Verder is er aandacht voor alledaagse dingen zoals studeren/werken, sociaal functioneren, maar ook erfelijkheid, een kinderwens en het halen van je rijbewijs. Tenslotte komen positieve aspecten van Tourette aan bod.

De brochure is bedoeld voor (jong)volwassen en volwassenen met Tourette die pas net – of al veel langer- hun diagnose hebben. Ook biedt de brochure waardevolle informatie voor mensen uit hun omgeving, zoals de partner en vrienden.

Uitgave: 2017 – Stichting Gilles de la Tourette
52 pagina’s

Behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette

Informatie voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette, ouders, verwijzers en andere betrokkenen. In deze brochure wordt een beeld gegeven van de verschillende methoden die effectief zijn gebleken bij behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette. Aan de orde komen gedragstherapie, medicatie en overige behandelmethoden.

Uitgave: 2012 – Stichting Gilles de la Tourette
26 pagina’s