Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting Gilles de la Tourette besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Stichting Gilles de la Tourette aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Verwijzingen en hyperlinks

Linken naar de website van Stichting Gilles de la Tourette is toegestaan, mits de goede naam van de Stichting Gilles de la Tourette daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Stichting Gilles de la Tourette wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het gebruik van het logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Gilles de la Tourette. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting Gilles de la Tourette is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van andere websites, voor de privacybescherming op die website of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Gebruik van afbeeldingen en informatie

Stichting Gilles de la Tourette bezit het auteursrecht op de informatie die via de website wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie, anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik, te verspreiden of te kopiëren zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Gilles de la Tourette. Voor toestemming kun je contact opnemen met Stichting Gilles de la Tourette via info@tourette.nl .

Privacystatement

Stichting Gilles de la Tourette hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Wij houden ons strikt aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die je op het openbare deel van de site verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees ons volledige privacystatement hier.

Voor vragen omtrent de website of de werking hiervan, kun je contact opnemen via webmaster@tourette.nl . 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google-advertentiecookie en privacybeleid

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op je site weer te geven. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan je gebruikers op basis van hun bezoek aan je sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.