EMTICS-onderzoek: geen bewijs voor link tussen tics en infecties

Door: Annet Heijerman

Al langere tijd is er onduidelijkheid over het mogelijke verband tussen ontstekingsreacties in het lichaam en het ontstaan of verergeren van tics, vaak aangeduid met PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections). Wetenschappers zijn hier al een tijd sceptisch over, maar het wachten was op grootschalig onderzoek dat uitsluitsel kon geven. Het EMTICS-onderzoek maakt nu duidelijk dat er geen bewijs is voor een link met infecties.

Het Europese EMTICS-onderzoek, gecoördineerd door prof. dr. Pieter Hoekstra van het UMCG in Groningen, is uitgevoerd onder honderden Europese kinderen tussen 3 en 10 jaar oud, waaronder een aantal Nederlandse kinderen. Sommigen van hen (715) hadden zelf tics, en een andere groep (260) bestond uit kinderen met een hoger risico om nog tics te gaan ontwikkelen omdat zij een broertje of zusje hadden met tics. De onderzoekers keken op verschillende momenten naar het optreden van een ontstekingsreactie, zoals een keelontsteking en het ontstaan of verergeren van tics. Duidelijk is geworden dat hier geen verband tussen te vinden is.

Toevalstreffer

Hoewel er in een deel van de momenten waarop de tics voor het eerst ontstonden of bestaande tics verergerden, inderdaad een ontsteking was voorafgegaan, was er ongeveer net zo vaak een ontsteking geweest zonder dat er tics ontstonden of verergerden. Zowel ontstekingen als tics komen vrij vaak voor bij kinderen. Als deze verschijnselen vlak achter elkaar voorkomen, is dat dus heel goed mogelijk maar waarschijnlijk geheel gebaseerd op toeval.

Vitamine D

Ook werd er geen verband gevonden tussen een vitamine D-tekort en ernst van de tics bij kinderen met een ticstoornis. Dit verband was er ook niet met een dwangstoornis (OCD) maar wél met bijkomende ADHD en de ernst daarvan. Kinderen met tics en aandachts- en impulsiviteitsproblemen hadden vaker een lagere vitamine D-spiegel. Dit verband was er overigens niet met hyperactiviteit. De onderzoekers concluderen dat een vitamine D-tekort kan wijzen op een onderliggende biologische kwetsbaarheid voor ADHD bij kinderen met een ticstoornis. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze kennis in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor preventie of behandeling kan bieden.

We vroegen dr. Andrea Dietrich, onderzoeker bij Accare en betrokken bij het EMTICS-onderzoek of het zin heeft om als kind of volwassene met ADHD en tics extra vitamine D in te nemen. Dietrich: “Ja, er zijn wel enkele onderzoeken die laten vermoeden dat het slikken van vitamine D helpt bij het verbeteren van ADHD, hyperactiviteit en ook emotieregulatieproblemen. Na de zomer vindt bij Accare een onderzoek plaats naar de effecten van micronutriënten (waaronder vitamine D) bij kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen. Dus over een paar jaar weten we ook weer meer of het echt goed helpt.”

Meer lezen?

Deze resultaten werden gepresenteerd op het 12e Europese Tourettecongres, van 15 tot en met 17 mei in Hannover. Wij waren erbij en verzamelden voor jullie de belangrijkste bevindingen. Meer lezen? Word nu donateur en lees al het onderzoeksnieuws in het komende Tourette Magazine, dat in september verschijnt.

Bron: Pieter J. Hoekstra & EMTICS collaborative Group. Is exposure to streptococci related to onset or exacerbation of tics? Results from the EMTICS study? Abstract at the 12th European Conference on Tourette Syndrome and Tic Disorders, Hannover, May 15-17 2019.

Categories: Uncategorized