Europees onderzoeksnieuws over hersenstimulatie

Van 9 tot 11 juni vond het 14e Europese congres over Tourette en ticstoornissen plaats in Lausanne, Zwitserland. Wetenschappers, therapeuten en patiëntenvertegenwoordigers deelden hun nieuwste initiatieven, onderzoeksresultaten en vraagstukken met elkaar. In het komende Tourette Magazine lees je over een aantal interessante bevindingen. Op onze website alvast een voorproefje: hersenstimulatie.

Prof. Stephen Jackson (Universiteit van Nottingham, VK) vergelijkt hersengolven met de handrem van een auto: je moet de handrem eraf halen om te bewegen en kracht toevoegen om de handrem weer aan te trekken en te remmen. We zouden dus die hersengolven kracht willen geven, die verband houden met het remmen van beweging en de drang om een tic uit te voeren.

De groep van professor Stephen Jackson is momenteel bezig met de ontwikkeling van een draagbaar apparaatje (zoals een sporthorloge) voor ritmische stimulatie van het zenuwstelsel. Mogelijk zorgt het uitzenden van een ritmische trilling ervoor, dat de hersengolven synchroon gaan lopen met deze externe trilling en op die manier ‘getraind’ worden en er minder aandrang gevoeld wordt om een tic uit te voeren. Het eerste verkennende onderzoek onder 19 volwassenen met Tourette gaf aanwijzingen dat na deze stimulatie de drang om de tic uit te voeren afneemt en dat de deelnemers ook daadwerkelijk minder (-30%) tics hadden. Prestaties lieten zien dat de stimulatie niet nadelig was voor het denkvermogen. Dit onderzoek is nog in volle gang en het apparaatje is nog in ontwikkeling en voorlopig nog niet beschikbaar voor persoonlijk gebruik.

In verder onderzoek moet bovendien nog duidelijk worden hoe deze vormen van hersenstimulatie precies werken, met welke hoeveelheid signalen we het beste kunnen stimuleren en hoe we dit moeten afstellen op individuele verschillen en klachten. We weten ook nog niet of dit werkt voor functionele tic-achtige verschijnselen en wat de veiligheid en effecten zijn op langere termijn. Voorlopig blijft het dus nog even zoeken naar de handrem.

Bron: 14th European Conference on Tourette Syndrome & Tic Disorders, Lausanne, Switzerland, https://www.essts.org/meetings/lausanne

Bekijk hier een filmpje over het onderzoek van professor Stephen Jackson.

Word ook donateur en ontvang ons Tourette Magazine, met het laatste nieuws uit Lausanne en nog veel meer verdiepende artikelen over Tourette en onze stichting!

Categories: Uncategorized