Stichting Gilles de la Tourette heeft informatiefolders opgesteld over verschillende aspecten rondom het syndroom van Gilles de la Tourette. In het kader van duurzaamheid hebben we besloten de folders voortaan digitaal aan te bieden i.p.v. als papieren brochures. Deze zijn gratis te downloaden. Er is nog een restvoorraad van papieren informatiefolders, deze zijn wel via de webshop te bestellen (je betaalt dan  €3 (NL) of €5 (B) verzendkosten).

 

Kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette

Informatie voor ouders en verzorgers over kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Beschreven worden de verschijnselen, het beloop, de oorzaak, diagnose en behandeling. Met opvoed- en begeleidingstips voor ouders en verzorgers. De brochure is tevens een waardevolle bron van informatie voor familie en andere betrokkenen.

Uitgave: 2015 – Stichting Gilles de la Tourette 34 pagina’s

Een kind met het syndroom van Gilles de la Tourette op school

Informatie voor iedereen die leerlingen begeleidt en meer wil weten over hoe je omgaat met een kind met het Tourettesyndroom (bestemd voor het basisonderwijs en de eerste 3 jaren van het voortgezet onderwijs). Naast het beschrijven van de algemene kenmerken van Tourette en wat hiervan in de klas kan voorkomen, worden de aanpassingen in de klas benoemd die leerlingen met Tourette op school kunnen helpen.

Uitgave: 2012 – Stichting Gilles de la Tourette 36 pagina’s

Volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette

Informatie voor (jong)volwassenen met Tourette en hun omgeving. In de brochure wordt uitgelegd wat Tourette precies is en welke klachten erbij kunnen horen. Naast informatie over tics, wordt ingegaan op zoveel mogelijk bijkomende problemen. Ook worden de behandelopties beschreven. Verder is er aandacht voor alledaagse dingen zoals studeren/werken, sociaal functioneren, maar ook erfelijkheid, een kinderwens en het halen van je rijbewijs. Tenslotte komen positieve aspecten van Tourette aan bod.

De brochure is bedoeld voor (jong)volwassen en volwassenen met Tourette die pas net – of al veel langer- hun diagnose hebben. Ook biedt de brochure waardevolle informatie voor mensen uit hun omgeving, zoals de partner en vrienden.

Uitgave: 2017 – Stichting Gilles de la Tourette 52 pagina’s

Behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette

Informatie voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette, ouders, verwijzers en andere betrokkenen. In deze brochure wordt een beeld gegeven van de verschillende methoden die effectief zijn gebleken bij behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette. Aan de orde komen gedragstherapie, medicatie en overige behandelmethoden.

Uitgave: 2012 – Stichting Gilles de la Tourette 26 pagina’s

 

  Voorkant digitale informatiefolder Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie                               Voorkant digitale folder Gilles de la Tourette: meer dan tics, met vier foto's en contactinformatie                              Voorkant digitale folderPositieve kenmerken die vaak voorkomen bij Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie Download PDF                               Download PDF                               Download PDF Bestel                               Bestel                               Bestel

                                                              Download PDF                               Download PDF                               Download PDF

Voorkant digitale folder Gedragstherapie bij Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie                               Voorkant digitale folder Medicatie bij Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie                               Voorkant digitale folder Botuline toxine-injecties bij Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie Download PDF                               Download PDF                               Download PDF

                                                            Voorkant digitale folder JJe rijbewijs halen met Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie Download PDF                               Download PDF                               Download PDF

Voorkant digitale folder Studeren met Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie                               Voorkant digitale folder Solliciteren en werken met Gilles de la Tourette, met vier foto's en contactinformatie                               Download PDF                               Download PDF                               Download PDF

                              

Download PDF                              Download PDF