Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door subsidie van de overheid, onze vaste donateurs en andere gulle gevers. Wij zijn dan ook blij met iedere gift. Is er een specifieke activiteit waarvoor u geld wil geven? Wij horen het graag. Wanneer u niets verder specificeert, zullen wij uw geld besteden aan onze kernactiviteiten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Aangezien wij een organisatie zijn die volledig draait op vrijwilligers kunt u er vanuit gaan dat al uw geld terecht komt bij het uitvoeren van deze kernactiviteiten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bankoverschrijving

NL38 INGB 0000 0999 25 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. Stichting Gilles de la Tourette

o.v.v. GIFT en een eventuele bestemming