Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door subsidie van de overheid, onze vaste donateurs en andere gulle gevers. Wij zijn dan ook blij met iedere gift. Is er een specifieke activiteit waarvoor u geld wil geven? Wij horen het graag. Wanneer u niets verder specificeert, zullen wij uw geld besteden aan onze kernactiviteiten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Aangezien wij een organisatie zijn die voornamelijk draait op vrijwilligers kunt u ervan uitgaan dat al uw geld terechtkomt bij het uitvoeren van deze kernactiviteiten.

Het is mogelijk om een eenmalige gift te doen door een bedrag over te maken naar onderstaande rekening. Wilt u een periodieke gift doen onder de regels voor periodieke giften, waardoor 100% van uw gift aftrekbaar wordt? Dat kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar bestuur@tourette.nl. Wij zullen u het formulier ondertekend terugsturen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bankoverschrijving
NL38 INGB 0000 0999 25 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. Stichting Gilles de la Tourette

o.v.v. GIFT en een eventuele bestemming