—–ENGLISH BELOW—–

Hans Eijsackers

Met gepaste trots presenteren wij dit jaar de Hans Eijsackers Award. Deze award geldt als aanmoedigingsprijs voor een wetenschapper die het patiëntenperspectief op een waardevolle manier betrekt in onderzoek naar Tourette. Wij stellen de winnaar van de award in staat deze manier van werken uit te dragen tijdens de conferentie van de European Society for the Study of Tourette Syndrome (ESSTS). De prijs is dan ook in de vorm van een conference grant ter waarde van max. €1800, verspreid over drie jaar (€1000, €500 en €300).

De award is vernoemd naar onze oud-voorzitter Hans Eijsackers, die vanwege zijn leeftijd heeft besloten zijn vrijwilligerswerk voor onze stichting neer te leggen. Hans heeft, samen met zijn vrouw Joke, jarenlang onze stichting geleid en draaiende gehouden. In de afgelopen jaren lag zijn focus vooral bij het delen van ervaringen en zijn lidmaatschap van onze Adviesraad. In zijn columns in het Tourette Magazine schreef Hans regelmatig over de wetenschap en hoe hij moeite had om te zien wat het hem als Touretter nu echt opleverde. Wij waarderen de pragmatische kijk van Hans op de wetenschap zeer en willen deze dan ook graag doorzetten. De realiteit van het hebben van Tourette staat niet los van onderzoek naar de aandoening; het hoort er als een rode draad doorheen te lopen. Daar maken wij ons al enige tijd hard voor. Het afscheid van Hans is voor ons dan ook een mooie reden om deze award in zijn naam in het leven te roepen.

Met deze award willen wij wetenschappers stimuleren, aanmoedigen en inspireren om de stem van Touretters en hun families mee te nemen in hun onderzoek naar Tourette.

De wetenschapper die deze award wint zal de mogelijkheid krijgen naar de ESSTS conferentie in Lausanne te gaan, in juni 2021. Daarnaast zullen wij een bijdrage doen aan deelname aan de conferenties van 2022 en 2023. Wij hopen op deze manier bij te dragen aan de notie dat de stem van Touretters en hun families van groot belang is in de wetenschap en we hopen meer wetenschappers aan te moedigen om deze stem actief mee te nemen in hun onderzoek.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze award moet een wetenschapper onderzoek doen, in de afgelopen twee jaar hebben gedaan, of in de komende twee jaar gaan doen, naar Tourette. Daarin moet hij of zij actief het patiëntenperspectief meenemen of hebben meegenomen, of actief stappen (op welke manier dan ook) hebben ondernomen om dit te gaan doen. De inschrijving is open voor zowel Nederlandse wetenschappers als wetenschappers uit andere landen.

Aanmelden

Aanmelden kan door de volgende documenten in PDF en in het Engels te mailen naar HEaward@tourette.nl:

 1. Een motivatiebrief van max. 750 woorden, waarin je:
  • Aangeeft wat het belang is van het patiëntenperspectief in onderzoek.
  • Beschrijft waarom jij vindt dat dit perspectief de wetenschap ten goede komt.
  • Beschrijft hoe jij vindt dat dit perspectief gebruikt moet worden, incl. verwijzingen naar hoe jij dat hebt gedaan, doet en/of van plan bent te gaan doen.
 2. Een document van max. 500 woorden waarin je aantoont het patiëntenperspectief actief te hebben gebruikt/te gebruiken in je onderzoek. Dit kan o.a. door te beschrijven:
  • Hoe je patiënten hebt geconsulteerd en tot welke aanpassingen dit heeft geleid.
  • Op welke manier Touretters en/of familieleden opgenomen zijn in je onderzoek en wat de invloed hiervan op het onderzoek was.

OF

 1. Een document van max. 500 woorden waarin je aantoont van plan te zijn het patiëntenperspectief actief te gaan gebruiken in je onderzoek. Dit kan o.a. door te beschrijven:
  • Welke stappen je hebt genomen of plannen je hebt gemaakt om het patiëntenperspectief mee te nemen in je onderzoek.
  • Op welke manier je Touretters en/of familieleden op wil gaan nemen in je onderzoek en wat je verwacht dat de invloed hiervan gaat zijn.
 2. Een kort cv van max. 1 A4 met voor deze award relevantie informatie.

De jury zal naast Hans Eijsackers bestaan uit volwassenen met Tourette en ouders van kinderen met Tourette die ervaring hebben op het gebied van onderzoek.

Deadline: donderdag 30 april 2020, 23.59u CET.

De winnaar van de award wordt bekend gemaakt tijdens de Europese Tourettedag op 7 juni 2020. Het is niet nodig om hierbij aanwezig te zijn om kans te maken op deze award. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Download voorwaarden en hoe aan te melden in het Nederlands

 

____________

 

hans eijsackers award
Hans Eijsackers and Cara Verdellen during the book presentation of the Dutch manual on Tourette Syndrome, 7 June 2019.

We proudly present to you the Hans Eijsackers Award. This award is meant as an encouragement for researchers who not only focus on Tourette Syndrome, but actively incorporate the patients’ perspective into their research. The winner of this award will receive a conference grant to attend the conference of the European Society for the Study of Tourette Syndrome (ESSTS), where he or she will be able to reinforce the importance of the patients’ perspective in research. The grant will cover up to €1800 in expenses, divided over three years (€1000, €500 and €300).

This award is named after Hans Eijsackers, our former president, who has decided to step down as volunteer and member of our Advisory Board, due to his age. In his columns in the Tourette Magazine, Hans regularly expressed how hard it is for him to understand what the actual effect of research is on his life with Tourette Syndrome. We value his pragmatic view on research very much. The practical reality should not be separated from research; it should be entangled in it. We’ve been advocating for this for many years. With this in mind we decided to establish this award in his name.

With this award, we want to encourage, inspire and motivate researchers to use the voices of Touretters and their family members in their research into Tourette Syndrome.

The winner of this award will be able to attend the ESSTS conference in Lausanne in June of 2021. He or she will also receive help in attending the conferences of 2022 and 2023. This way, we hope to contribute to the notion that the voices of Touretters and their families matter in research and encourage researchers to actively take these voices into account.

Conditions

To be eligible for this award, a researcher must be presently involved in research into Tourette Syndrome, have been involved in this in the past two years, or will be involved in this in the next two years. The patients’ perspective must play, or have played an active role in this research, or there must be concrete steps being taken (in any form) to do this. Both Dutch and non-Dutch researchers are eligible for this award.

How to apply

To apply, send the following documents in PDF to HEaward@tourette.nl:

 1. A motivational letter of up to 750 words, in which you:
  • Express the importance of the patients’ perspective in research.
  • Articulate why you believe this perspective improves the quality of research.
  • Illustrate how you believe this perspective should be used in research, including examples of how you do, or have done, this.
 2. A document of up to 500 words, in which you illustrate how you have included the patients’ perspective in your research. For example, by describing:
  • How you have used the advice and feedback of Touretters and/or their family members in your research, and in what way this has changed your research.
  • In what way you have included Touretters and/or their family members in your research and how this has affected your research.

OR

 1. A document of up to 500 words, in which you illustrate how you are planning to include the patients’ perspective in your research. For example, by describing:
  1. Which concrete steps you have taken, or plans you have made to include the patients’ perspective in research.
  2. In what way you are planning to include Touretters and/or their family members in your research and what your expectations are for how this will affect your research.
 2. A short cv of up to 1 A4, stating information that is relevant for this award.

The jury consists of Hans Eijsackers, other adults with Tourette Syndrome and parents of children with Tourette Syndrome, who have research experience.

Deadline: Thursday 30 April 2020, 11.59pm CET.

The winner of the award will be announced at the European Tourette Syndrome Awareness day, which is held on 7 June 2020. You are not required to be present to be eligible for this award. There can be no correspondence about the result.

Download conditions and how to apply in English.