Help mee de kennis over Gilles de la Tourette te vergroten

Kennisagenda Stichting Gilles de la Tourette‘Kennis is macht’, maar kennis is ook; betere ondersteuning en meer perspectief. Om de kennis over het syndroom van Gilles de la Tourette te vergroten is het van belang dat er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Met een kennisagenda kan een organisatie zoals onze stichting aan onderzoekers laten weten welke onderwerpen mensen met Gilles de la Tourette en hun naasten belangrijk en relevant vinden. Om hen gaat het natuurlijk uiteindelijk!

Invullen vragenlijst

We nodigen je uit onderstaande vragenlijst in te vullen en per onderwerp aan te geven hoe belangrijk je het vindt dat hier onderzoek naar verricht wordt.

Dank voor het invullen!