Stichting Gilles de la Tourette heeft drie kernactiviteiten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. We leggen hier uit wat dit inhoudt.

Voorlichting

Wij hebben het doel de kennis over alle aspecten van het Tourettesyndroom te delen met patiënten, hun omgeving, donateurs en andere betrokkenen. We geven voorlichting via onze website, brochures, folders, het Tourette Magazine voor donateurs, onze digitale nieuwsbrief, persoonlijk contact, de lotgenotentelefoon en social media. Je kunt ons vinden via Twitter, onze Facebookpagina, onze Facebookgroep voor iedereen die met Tourette te maken heeft, onze Facebookgroepen voor specifieke doelgroepen, en onze WhatsApp groepen voor verschillende doelgroepen.

We willen meer bekendheid geven aan het syndroom en begrip en acceptatie bevorderen bij het grote publiek om hardnekkige vooroordelen tegen te gaan. We streven ernaar een diagnose in een vroeg stadium voor meer patiënten mogelijk te maken.

Lotgenotencontact

Onze stichting organiseert jaarlijks een aantal lotgenotenbijeenkomsten, zowel landelijk als in de regio. Hier kunnen mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun betrokkenen contact leggen met elkaar, ervaringen uitwisselen en worden voorgelicht. De herkenning en erkenning door het contact met lotgenoten is belangrijk en waardevol. De jaarlijkse Landelijke Contactdag heeft programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen.

 

 

Belangenbehartiging

Onze stichting behartigt de collectieve belangen van mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. We richten ons hierbij op verbetering van een vroegtijdige opsporing, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten met Tourette. Wij zetten ons ervoor in om de stichting en de kernactiviteiten zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.