Stichting Gilles de la Tourette biedt graag kwalitatief goede dienstverlening. Maar het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval ontvangen we graag je feedback. We luisteren naar je ervaring om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Soms is een goed gesprek voldoende om de onvrede weg te nemen. Als dat niet helpt hebben wij een klachtenprocedure, zodat je de kans hebt je klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

Onderneem bij een klacht de volgende stappen:

  1. Probeer met argumenten je klacht te bespreken met diegene die bij de klacht betrokken is. Misschien kom je er samen op een goede manier uit.
  2. Als dit niet lukt kun je je klacht bij het bestuur indienen:

Schriftelijk: Stichting Gilles de la Tourette: Postbus 418, 2000 AK  HAARLEM

Per e-mail: bestuur@tourette.nl

Je klacht zal conform de klachtenregeling van de Stichting Gilles de la Tourette in behandeling worden genomen.