Fysiotherapie kan helpen de pijn van tics te verminderen. De reden daarvoor is eenvoudig: tics zijn vaak spierspanningen en spierspanningen kunnen pijn veroorzaken. Vergelijk het met de hele dag lang dezelfde armspieroefening doen; na een tijdje veroorzaakt dit de nodige spierpijn. Het is daarom niet gek dat pijn een direct gevolg kan zijn van tics. En omdat de tics niet altijd even eenvoudig aan te pakken zijn, kan het helpen om naar een fysiotherapeut te gaan voor verlichting van de pijn.

Symptoombestrijding

Fysiotherapeuten helpen mensen met tics vooral door de spieren te ontspannen. Dit kan door middel van massage, manipulatie (in de volksmond ook wel kraken genoemd), dry needling, rekken en meer. Helaas is deze behandeling alleen gericht op symptoombestrijding. Tics zullen niet minder worden door een behandeling bij de fysiotherapeut. Het doel van zo’n behandeling is dan ook voornamelijk om de pijn te verminderen en de spieren wat rust te gunnen. Het kan daarvoor nodig zijn om iedere maand, iedere twee weken of zelfs iedere week behandeld te worden.

Kosten

De kosten van fysiotherapie kunnen flink oplopen. Daartegenover staat een betere kwaliteit van leven doordat je minder pijn hebt en beter belastbaar bent. Toch kunnen de meeste mensen de oplopende kosten van fysiotherapie niet betalen, zeker niet nu verzekeraars ieder jaar minder vergoeden. Een hoge aanvullende verzekering kan een oplossing zijn, maar ook dit is erg duur en er zijn steeds minder verzekeraars die genoeg aanbieden om iedere week naar de fysiotherapeut te kunnen gaan. Gelukkig blijkt er een betere oplossing te zijn: de chronische indicatie.

Chronische indicatie

Om mensen met chronische aandoeningen tegemoet te komen bij het verkrijgen van fysiotherapie is er een lijst opgesteld met aandoeningen die in aanmerking komen voor chronische indicatie. Dit houdt in dat wanneer hier sprake van is, de fysiotherapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Het is echter niet zo dat iedere chronische aandoening tot een chronische indicatie kan leiden. Pas als een aandoening op de lijst staat, kom je in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering.

Op de Chronische Lijst Fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen aandoeningen waarbij de vergoeding een vaste tijd uit de basisverzekering komt en aandoeningen waarbij de arts bepaalt hoelang vergoeding nodig is (op basis van medische noodzaak). In beide gevallen is een verwijzing van een arts nodig, maar bij aandoeningen in de laatste categorie is het mogelijk dat de arts de verwijzing blijft verlengen en niet steeds een nieuwe verwijzing hoeft uit te schrijven.

Eigen risico

Wanneer er sprake is van een chronische indicatie moeten de eerste twintig behandelingen van een verwijzing zelf betaald worden. Deze kunnen ook worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Na deze twintig behandelingen wordt er gebruik gemaakt van het eigen risico. Daarna wordt een onbeperkt aantal behandelingen vergoed. Belangrijk om te weten is dat het eigen risico ieder jaar opnieuw geldt en de eerste twintig behandelingen maar één keer per verwijzing.

Is Tourette een chronische indicatie?

Wie de lijst met chronische indicaties doorleest, zal snel tot de conclusie komen dat Tourette niet in aanmerking komt voor een chronische indicatie. Toch is dat wel het geval. Tourette is een zogenaamde gegeneraliseerde extrapiramidale aandoening. Gegeneraliseerd wijst erop dat tics in het gehele lichaam voorkomen. Extrapiramidale aandoening wijst op de locatie in het brein waar Tourette zich bevindt. Niet alle extrapiramidale aandoeningen worden op de lijst genoemd, maar ze vallen er wél allemaal onder. Dit komt door de vermelding ‘Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld…’. Wie goed leest, komt tot de conclusie dat Tourette hier ingevuld kan worden en daarom toch in aanmerking komt voor een chronische indicatie.

Verwijzing

Uiteraard zouden we dit niet in het Tourette Magazine vermelden als dit niet eerst goed is getest. Ik heb mijn neuroloog daarom om een verwijzing gevraagd. Daarop stond vermeld dat er bij mij sprake is van een gegeneraliseerde extrapiramidale aandoening en dat het niet ging om Parkinson. Mijn gegevens en een handtekening van de neuroloog waren voldoende. Het woord Tourette is niet genoemd. De verwijzing is door mijn fysiotherapeut ingediend bij mijn verzekering en deze keurde hem goed. De eerste twintig behandelingen die ik eenmalig zelf moet betalen kwamen uit mijn aanvullende verzekering. Mijn eigen risico had ik al gebruikt, dus ik kon meteen gebruik maken van mijn chronische indicatie.

Alles op een rijtje

Wat moet je nu precies doen om voor jezelf of je kind met Tourette aan een chronische indicatie voor fysiotherapie te komen? Hier vind je de stappen op een rijtje.

Stap 1: Bespreek met je behandelend arts dat fysiotherapie nodig is in verband met Tourette. Vraag om een verwijzing waarop vermeld wordt dat er sprake is van een gegeneraliseerde extrapiramidale aandoening. Het woord Tourette hoeft niet genoemd te worden.

Stap 2: Geef deze verwijzing af bij je fysiotherapeut. Deze moet je behandelingen voortaan de code 9374 meegeven. Deze code verwijst naar een gegeneraliseerde (93) extrapiramidale aandoening (74).

Stap 3: Je chronische indicatie gaat nu in. Dit betekent dat je de eerste twintig behandelingen zelf betaalt, of ze laat vergoeden uit een aanvullende verzekering. Na deze twintig behandelingen gaat je eigen risico in, tenzij je deze al gebruikt hebt. Deze moet je zelf betalen. Alle behandelingen hierna worden volledig vergoed uit je basisverzekering, zolang de code 9374 wordt gebruikt.

Let op: wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie, moet je ieder jaar eerst je eigen risico opmaken, voordat de behandelingen vergoed worden.