LEER ONS KENNEN

Op de Europese Tourettedag, op 7 juni, delen zeven mensen met Tourette hun verhaal. De gemiddelde tijd tussen de eerste klachten en de Tourette-diagnose bedraagt momenteel zo’n vijf jaar. Dat is (zeker in deze tijd) onacceptabel. Wanneer je mensen met Tourette leert kennen, leer je de symptomen beter herkennen, zodat de diagnose sneller kan worden gesteld en de juiste behandeling eerder kan beginnen. Want hoe beter we Tourette kennen, hoe beter we iemand met Tourette kunnen helpen.

Met een videocampagne hopen we mensen met Tourette, hun omgeving en de hulpverleners (in de breedste zin van het woord) meer bekend te maken met de symptomen van Tourette, waardoor zij beter in staat zijn initiële klachten te relateren aan Tourette om iemand vervolgens door te kunnen verwijzen naar een specialist met verstand van Tourette.

De komende weken zullen we berichten in onze sociale media posten met de hashtag #LEERONSKENNEN.

Samen werken we aan een verandering in het eenzijdige beeld van Tourette, zodat het eerder wordt herkend, de diagnose sneller kan worden gesteld en eerder passende hulp kan worden geboden. Met deze campagne hopen we ook het stigma te doorbreken zodat meer mensen voor hun Tourette uit durven komen en zich niet schamen voor iets waar ze geen invloed op hebben.

Categories: Uncategorized