TS-Eurotrain: hoe werken de hersenen bij Tourette?

TS-Eurotrain is een Europese samenwerking die bestaat uit verschillende onderzoeken naar het syndroom van Gilles de la Tourette.

Het project “Hoe werken de hersenen bij kinderen met Tourette en ADHD?” richt zich op het vinden van verschillen tussen kinderen met Tourette en kinderen met ADHD. Deelnemen is niet meer mogelijk, er zijn inmiddels voldoende deelnemers gevonden. De eerste resultaten worden in de loop van 2016 verwacht.

Lees de laatste update over dit onderzoek in de nieuwsbrief TIC onderzoeken van Accare:

nieuwsbrief december 2018

Er wordt gekeken naar verschillen in genen (DNA), functioneren van de hersenen (hersenscan), en in cognitief functioneren (uitvoeren van taakjes). Tourette en ADHD komen vaak samen voor, maar het is nog onduidelijk welke genen en hersenprocessen specifiek bij de ene of de andere aandoening een rol spelen. Meer kennis hierover kan helpen om in de toekomst betere behandelingen te ontwikkelen. 

TS-Eurotrain

TS-Eurotrain is een Europese samenwerking van twaalf verschillende onderzoeksprojecten uit zeven Europese landen in samenwerking met universiteiten in Noord-Amerika. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Het huidige project wordt bij het Donders Instituut in Nijmegen onder leiding van Prof. Jan Buitelaar uitgevoerd, in samenwerking met Accare en het UMCG in Groningen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met het onderzoeksteam via tseurotrain@accare.nl of 050-3681100.

EMTICS: Op zoek naar de oorzaken van tics

EMTICS is het eerste grootschalige en langlopende onderzoek naar het ontstaan en verergeren van tics bij kinderen en jongeren. Hierbij wordt de rol van genen, ontstekingsprocessen en stress onderzocht. Over de invloed van deze factoren is namelijk nog veel onduidelijk. Het onderzoek kan mogelijk veel ophelderen over het ontstaan en het beloop van ticstoornissen. Op langere termijn zou dit kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Deelname is niet meer mogelijk, er zijn inmiddels voldoende deelnemers gevonden.

Het onderzoek: twee deelstudies

De ontstaanstudie onderzoekt het nieuw ontstaan van tics bij vijfhonderd kinderen van drie tot en met tien jaar uit heel Europa. Dit zijn kinderen die nog nooit eerder tics hebben gehad, maar die wel een verhoogd risico hebben op het krijgen van tics. Zij hebben een broer, zus, vader of moeder met Tourette of een andere chronische ticstoornis. Deze kinderen worden minimaal één en maximaal drie jaar lang gevolgd. Het doel van deze studie is om erachter te komen waarom tics ontstaan.

De beloopstudie onderzoekt het beloop van tics bij zevenhonderd kinderen en jongeren van drie tot en met zestien jaar met Tourette of een andere chronische ticstoornis. De ontwikkeling van het kind wordt gedurende zestien tot maximaal achttien maanden gevolgd. Het doel van deze studie is om erachter te komen waarom tics verergeren.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Drs. Florianne Rademaker of Dr. Andrea Dietrich, onderzoekspsychologen bij Accare in Groningen. Stuur een e-mail naar emtics@accare.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer of bel met 06-27091089 (mw. Rademaker) of 050-3681100.

Meer weten?

EMTICS staat voor ‘European Multicentre Tics in Children Study’. Deze studie wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en vindt in meer dan vijftien Europese landen plaats. In Nederland wordt dit onderzoek uitgevoerd bij Accare/UMCG in Groningen. Dr. Pieter J. Hoekstra is de hoofdonderzoeker bij Accare/UMCG in Groningen en tevens Europese coördinator van EMTICS.

TRIBET: een onderzoek naar de behandeling van ticstoornissen

Tics kunnen leiden tot veel hinder en klachten. Effectieve behandeling is daarom essentieel. Ticstoornissen worden in de praktijk vooral behandeld met medicijnen, maar tegenwoordig wordt ook steeds vaker gedragstherapie toegepast. Medicijnen en gedragstherapie zijn nog niet eerder met elkaar vergeleken. Welke behandeling werkt het best? Of werken ze beide misschien even goed? Het TRIBET-onderzoek probeert antwoord te geven op deze vragen.

Een veelgebruikt medicijn is Risperidon (Risperdal). Deze behandeling is effectief gebleken; in eerder onderzoek werd een vermindering van zo’n 32-36 procent gemeten. Een effectieve gedragstherapie is Exposure en Responspreventie: oefenen met het tegenhouden van tics en leren wennen aan het gevoel dat hieraan vooraf gaat. Uit onderzoek kwam naar voren dat zo’n 70 procent van de patiënten tenminste 30 procent minder tics vertoonde. In het TRIBET-onderzoek worden beide behandelingen met elkaar vergeleken.

Meedoen met dit onderzoek is niet meer mogelijk. De eerste resultaten worden binnenkort verwacht en zullen in dit bericht worden opgenomen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met één van de onderzoekers:

Jolande van de Griendt, GZ-psycholoog/ gedragstherapeut, e-mail: J.vandeGriendt@hsk.nl, telefoon (HSK Den Bosch): (073) 641 01 11 (Di/Vr) of

Agnes Wertenbroek, neuroloog, email: a.wertenbroek@zgt.nl

TRIBET staat voor: Tic disorder Risperidone versus Behaviour therapy Treatment (risperidon versus gedragstherapie). Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door het NUTS OHRA fonds en de Stichting Gilles de la Tourette.