Sluit je aan

Neem eens een kijkje op Twitter, Facebook en LinkedIn.

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Of sluit je aan bij een van onze besloten groepen.

Facebook Facebook-groep algemeen

Facebook Facebook-groep jongeren

Facebook Facebook-groep volwassenen

Facebook

Facebook-groep partners van Touretters

Twitter

StichtingGTS: @UWV_Webcare Is hier al duidelijkheid over? Bvd!
StichtingGTS: Ben jij tussen de 25 en 40 jaar oud en heb je Tourette? Kom dan op zaterdag 21 september naar Utrecht en ga de stri… https://t.co/gQR1n4fgrP
StichtingGTS: De 5e editie van onze gamedag is gepland! Schrijf in je agenda: 2 november 2019! https://t.co/qxkifYdBXK

Webshop

In onze webshop vindt u diverse publicaties over de symptomen, oorzaken en behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette. Gratis voor donateurs!

Agenda

Naar de agenda

Kernactiviteiten

Stichting Gilles de la Tourette heeft drie kernactiviteiten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. We leggen hier uit wat dit inhoudt.

Voorlichting
Wij hebben het doel de kennis over alle aspecten van het Tourettesyndroom te delen met patiënten, hun omgeving, donateurs en andere betrokkenen. We geven voorlichting via onze website, brochures, folders, het Tourette Magazine voor donateurs, onze digitale nieuwsbrief, persoonlijk contact, de lotgenotentelefoon en social media. Je kunt ons vinden via Twitter, onze Facebookpagina, onze Facebookgroep voor iedereen die met Tourette te maken heeft, onze Facebookgroepen voor specifieke doelgroepen, en onze What’s App groepen voor verschillende doelgroepen.

We willen meer bekendheid geven aan het syndroom en begrip en acceptatie bevorderen bij het grote publiek om hardnekkige vooroordelen tegen te gaan. We streven ernaar een diagnose in een vroeg stadium voor meer patiënten mogelijk te maken.

Lotgenotencontact                             

Onze stichting organiseert jaarlijks een aantal lotgenotenbijeenkomsten, zowel landelijk als in de regio. Hier kunnen mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun betrokkenen contact leggen met elkaar, ervaringen uitwisselen en worden voorgelicht. De herkenning en erkenning door het contact met lotgenoten is belangrijk en waardevol. De jaarlijkse Landelijke Contactdag heeft programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen.

Belangenbehartiging

Onze stichting behartigt de collectieve belangen van mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. We richten ons hierbij op verbetering van een vroegtijdige opsporing, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten met Tourette. Wij zetten ons ervoor in om de stichting en de kernactiviteiten zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Lees verder:

Beleidsplan Stichting Gilles de la Tourette periode 2016-2020
Awarenessbeleid 2017-2018
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2018