Sluit je aan

Neem eens een kijkje op Twitter, Facebook en LinkedIn.

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Of sluit je aan bij een van onze besloten groepen.

Facebook Facebook-groep algemeen

Facebook Facebook-groep jongeren

Facebook Facebook-groep volwassenen

Facebook

Facebook-groep partners van Touretters

Twitter

StichtingGTS: Wist je dat er héél veel verschillende tics bestaan? Zo'n beetje iedere beweging en ieder geluid kan wel een tic wo… https://t.co/FfivfWowme
StichtingGTS: GEZOCHT: Touretters van 16 jaar of ouder met tics aan de armen. Help jij mee om het gemakkelijker te maken om Toure… https://t.co/fznItRmL62

Webshop

In onze webshop vindt u diverse publicaties over de symptomen, oorzaken en behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette. Gratis voor donateurs!

Agenda

Naar de agenda

Stand van zaken in het onderwijs

De meeste kinderen met Tourette doorlopen het gewone onderwijs. Slechts een klein deel is aangewezen op speciaal onderwijs. De oorzaak hiervan is meestal niet de aanwezigheid van tics, maar bijkomende hyperactiviteit of leer- en gedragsproblemen.

 

Aanvragen leerlinggebonden financiering (rugzak)

Wanneer het kind aan het reguliere onderwijs deelneemt, kan er extra ondersteuning worden aangevraagd als dit nodig blijkt. Dit kan tot 1 augustus 2014 in de vorm van een leerlinggebonden financiering, ofwel de rugzak. Ouders dienen dit aan te vragen en een Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor een rugzak. Deze regeling geldt voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Alleen een diagnose Tourette is in de meeste gevallen niet voldoende, maar wanneer er tevens sprake is van een comorbide stoornis of gedragsproblematiek is de kans groot dat het kind in aanmerking komt voor de rugzak. Wordt deze toegewezen dan ontvangt de school financiële middelen om het onderwijs op school mogelijk te maken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school kan er extra begeleiding van de leerkracht en de leerling mee bekostigen. Ook kan de school er ander lesmateriaal mee aanschaffen. Op die manier kunnen leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs blijven. De rugzak is niet bedoeld voor zorg, maar uitsluitend voor onderwijsdoeleinden. Bij leerlingen met Tourette betreft de extra ondersteuning vaak individuele leerlingbegeleiding, extra examentijd, mondelinge in plaats van schriftelijke overhoringen of gebruik van een laptop.

 

Passend Onderwijs, de rugzak verdwijnt

Per 1 augustus 2014 komt de rugzak te vervallen en wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Met de komst van dit systeem hebben alle scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht. Scholen in de regio gaan met elkaar samenwerken en ze zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen deze samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over de begeleiding van zorgleerlingen en de inzet van de middelen. Wanneer een school niet aan de zorgbehoeften van het kind tegemoet kan komen, wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Het streven is dat deze kinderen in hun eigen regio naar een school kunnen, waar de begeleiding van zijn specifieke problemen kan worden georganiseerd. Samen met de ouders wordt er vervolgens een ontwikkelingsplan opgesteld, waarin staat wat nodig is aan extra ondersteuning op school. Kijk voor actuele informatie over Passend Onderwijs op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

 

Komt u er niet uit?

Om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ‘Onderwijsconsulenten’ aangesteld. Zij adviseren en begeleiden bij problemen rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Onderwijsconsulenten proberen ook oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats.

Lees verder op http://www.onderwijsconsulenten.nl