Sluit je aan

Neem eens een kijkje op Twitter, Facebook en LinkedIn.

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Of sluit je aan bij een van onze besloten groepen.

Facebook Facebook-groep algemeen

Facebook Facebook-groep jongeren

Facebook Facebook-groep volwassenen

Facebook

Facebook-groep partners van Touretters

Twitter

StichtingGTS: @UWV_Webcare Is hier al duidelijkheid over? Bvd!
StichtingGTS: Ben jij tussen de 25 en 40 jaar oud en heb je Tourette? Kom dan op zaterdag 21 september naar Utrecht en ga de stri… https://t.co/gQR1n4fgrP
StichtingGTS: De 5e editie van onze gamedag is gepland! Schrijf in je agenda: 2 november 2019! https://t.co/qxkifYdBXK

Webshop

In onze webshop vindt u diverse publicaties over de symptomen, oorzaken en behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette. Gratis voor donateurs!

Agenda

Naar de agenda

Persoonsgebonden budget

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?
Waar je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die je nodig hebt.

Zware, langdurige zorg: pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heb je langdurige intensieve zorg nodig? Dan kun je, of jouw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat je recht hebt op zorg? Dan kun je de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling. 

Zorg thuis kun je ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n pgb kun je zelf jouw zorgverleners kiezen en jouw zorg inkopen. Je vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in jouw regio. Dit doe je door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijf je hoe je het budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor je uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreek je of het pgb een goede oplossing voor je is.

Je kunt zorg thuis ontvangen via een pgb, maar ook via zorg in natura (het zorgkantoor regelt dan de zorg). Of een combinatie daarvan. Wil je hier meer over weten? Lees dan de veel gestelde vraag over het verschil tussen een pgb en zorg in natura.

Voorwaarden pgb
De belangrijkste voorwaarden voor een pgb zijn:

 • Je vult het aanvraagformulier in en beschrijft in een budgetplan welke zorg je inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • Je sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener.
 • Je mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor jou beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger, heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan jouw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
 • Je mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Adressen van zorgkantoren vind je op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Ondersteuning aan huis: pgb uit Wmo
Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kun je kiezen uit hulp in natura of een pgb. Je vraagt het pgb aan bij jouw gemeente. De SVB betaalt uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je moet duidelijk aangeven waarom je een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij je past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die je inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die je krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat jouw gemeente daar regels voor maakt.

Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Je kunt voor de zorg voor jouw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. Je vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je moet duidelijk motiveren waarom je een pgb voor jouw kind wil en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij jou past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die je inkoopt voor jouw kind.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die je krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat jouw gemeente daar regels voor heeft.

Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Je kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. Je vraagt de pgb aan bij jouw zorgverzekeraar.  

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je beschrijft in een budgetplan welke zorg je met jouw pgb inkoopt.
 • Je geeft duidelijk aan waarom je een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of je aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • De verzekeraar beoordeelt of je in staat bent een pgb te beheren en kwalitatief goede zorg in te kopen.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Je vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Meerdere pgb's tegelijk
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat je meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als je of jouw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijg je een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kun je alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kun je alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Cliëntondersteuning
Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met jou bekijkt of het pgb goed bij je past. Cliëntondersteuning kun je aanvragen bij de gemeente en is gratis.