Naast donateur worden of een gift overmaken kun je Stichting Gilles de la Tourette ook helpen via een nalatenschap of een notariële schenking. Wil je (een deel van) je nalatenschap bestemmen voor Stichting Gilles de la Tourette, dan dient een notaris dit voor je vast te leggen in een testament.

Erfenis

In je testament bepaal je dat Stichting Gilles de la Tourette (een deel van) je erfenis krijgt. Als je dat wilt kun je ook aangeven waarvoor het geld moet worden gebruikt, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, wetenschappelijk onderzoek of lotgenotencontacten.

Legaat

Neem in je testament op: ‘Ik legateer vrij van rechten en kosten Stichting Gilles de la Tourette, een som, groot € …….’. Ook hierbij kun je aangeven waaraan deze som geld besteed moet worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over het vastleggen van een nalatenschap in een testament? Kijk dan op de website www.notaris.nl. Nuttige informatie over giften en schenken vind je ook op de website van de Belastingdienst.

Kopie testament

Heb je Stichting Gilles de la Tourette opgenomen in je testament? Laat het ons weten. Je kan een kopie van het gedeelte van je testament opsturen waarin je de stichting benoemt.