START NIEUW ONDERZOEK VANUIT DE UNIVERSITEIT UTRECHT

Jongeren met tics die geneesmiddelen gebruiken gezocht voor deelname aan onderzoek ‘ervaringen met begeleiding tijdens de behandeling met een antipsychoticum’

Gebruik jij een antipsychoticum en wil jij graag jouw ervaringen delen over de begeleiding hierbij?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken jongeren tussen de 12 en 18 jaar die minimaal drie maanden een antipsychoticum* gebruiken tegen tics.

*Antipsychotica zijn: risperidon (Risperdal®), aripiprazol (Abilify®), olanzapine (Zyprexa®), quetiapine (Seroquel®), clozapine (Leponex®/Zaponex®), haloperidol (Haldol®), pimozide (Orap®), pipamperon (Dipiperon®).

Wat houdt het onderzoek in?

Als je een antipsychoticum gebruikt, word je hierbij begeleid. Je gaat dan regelmatig langs bij de arts of bij de verpleegkundig specialist. Je krijgt informatie over de werking en de ongewenste effecten (bijwerkingen) van het antipsychoticum. Mogelijk wordt er ook regelmatig lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek gedaan om op mogelijke bijwerkingen te controleren of worden er vragen gesteld. Je kunt ook zelf vragen stellen.

Wij willen graag weten welke begeleiding en informatie jij hebt gekregen als je denkt aan de werking, de bijwerkingen en de controles op mogelijke bijwerkingen. We horen graag wat jij hierbij belangrijk vindt, wat hierbij nu goed gaat en wat jij graag zou willen veranderen.

Je doet één keer online mee met een groepsgesprek. Hierbij zijn ongeveer vijf jongeren aanwezig en drie onderzoekers. Het groepsgesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

Tijdens het groepsgesprek bespreken jullie samen jullie ervaringen en wat jullie belangrijk vinden. Dit zetten wij op een rij. Zo kan de begeleiding van jongeren die een antipsychoticum gebruiken nog verder verbeteren. Je hebt niet gelijk zelf voordeel van meedoen aan dit groepsgesprek, maar je helpt mogelijk wel andere jongeren die in de toekomst een antipsychoticum gaan gebruiken.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je mag altijd stoppen als je niet meer wilt meedoen.

Het groepsgesprek is vertrouwelijk. Dit betekent dat wij de gedeelde informatie aan niemand doorvertellen. We vragen ook alle deelnemers om informatie over personen uit de groepsgesprekken niet door te vertellen aan anderen. De informatie verwerken wij anoniem. Dit betekent dat jouw naam er nooit bij staat.

Meedoen?

Als je wilt meedoen, stuur dan een e-mail naar Lenneke Minjon (L.Minjon@uu.nl). Je ontvangt dan meer informatie en een toestemmingsformulier. Jouw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld.
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan krijgen ook je ouders informatie over dit onderzoek. Je kunt samen met hen praten over het onderzoek. Zij zullen samen met jou een beslissing nemen.
Ben je 16 jaar of ouder? Ook dan is het goed om met je ouders te praten over het onderzoek, maar je mag dan ook alleen een beslissing nemen over deelname.

Je ontvangt een presentje na afloop van het groepsgesprek.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met:

Lenneke Minjon
Onderzoeker
Universiteit Utrecht
E-mail: L.Minjon@uu.nl

Categories: Uncategorized