Helaas krijgen veel mensen met Tourette te maken met vooroordelen. Zo denken veel mensen dat Tourette gelijk staat aan vloeken en alles maar mogen zeggen wat je wil. Maar dit is niet alles. Veel problematieken bij Tourette zijn niet zichtbaar, waardoor Touretters tegen onbegrip aan kunnen lopen. Deze vooroordelen en dit onbegrip samen noemen we stigma. Op deze pagina lees je over de verschillende soorten stigma’s waar je tegenaan kan lopen wanneer je Tourette hebt. Voor meer informatie over stigma verwijzen we je naar de website van Samen Sterk Zonder Stigma.

Vloekstigma

Wanneer je het woord ‘Tourette’ laat vallen, dan hoor je het vaak al meteen: de associatie met vloeken en schelden. Veel mensen denken dat Tourette hieraan gelijk staat. Dit beeld wordt versterkt door berichten in de media en op de sociale media. Helaas bestaat dit beeld ook bij artsen en andere hulpverleners, waardoor tics en Tourette niet altijd herkend worden. Wat is er waar van dit beeld? Het kan inderdaad zo zijn dat je ‘vloektics’ hebt. Hierbij moet je (vaak heel hard) vloekwoorden uitschreeuwen. De reden dat dit vloekwoorden zijn, is omdat deze woorden vaak zogenaamde ‘plofklanken’ hebben. Dit zijn klanken als ‘k’, ‘p’ en ‘t’. Deze klanken klinken hard en zijn daarom meer ‘geschikt’ als tic. Maar, een woord als ‘koffie’ kan net zo goed een tic zijn als het woord ‘klote’! Terwij dit het bekendste beeld is van Tourette, heeft maar zo’n 15% van de mensen met Tourette ook echt een vloektic. Dit betekent dat 85% deze niet heeft. Daarnaast bestaat Tourette uit nog veel meer dan tics: 90% heeft ook andere, bijkomende problemen.

Zelfstigma

Een andere, minder bekende, vorm van stigma is zelfstigma. Wanneer je hier last van hebt, vind je bijvoorbeeld dat je niets waard bent door je aandoening. Of je vindt de vooroordelen over jou of jouw aandoening terecht. Een zelfstigma komt vaak voort uit schaamte, het jarenlange gevoel van afwijzing of pesten. Samen Sterk Zonder Stigma ontwikkelde een test om te checken of jij aan een zelfstigma lijdt. Die test kan je hier doen. Je bewust worden van je eigen stigma’s is de eerste stap naar het verminderen van deze stigma’s. Klik hier voor meer informatie over zelfstigma en hoe hiermee om te gaan.

Voorlichting en bespreekbaarheid

Stigma’s ontstaan vaak door onwetendheid. Ze kunnen dan ook verminderd worden door een aandoening als Tourette bespreekbaar te maken. Wanneer men weet wat er aan de hand is, wordt er vaak minder hard geoordeeld. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om open te zijn over het hebben van Tourette. Er is een kans dat je negatieve of kwetsende reacties krijgt. Toch hebben wij de ervaring dat open zijn over het hebben van Tourette vaak tot fijnere situaties leidt dan wanneer je het voor jezelf houdt. Klik hier voor meer informatie over open zijn over je aandoening en de eventuele gevolgen hiervan.

Samen Sterk Zonder Stigma

Samen Sterk Zonder Stigma specialiseert zich in stigma’s en het bestrijden hiervan. Op hun website gaat het vaak over ‘stigma’s bij psychische aandoeningen’. Tourette is geen psychische aandoening, maar de gevolgen ervan zijn, zeker op het gebied van stigma, vaak vrijwel gelijk. Op hun website kan je veel meer informatie vinden over dit onderwerp. Daarnaast geven zij ook de nodige tips & tools om om te gaan met stigma’s.