Tackle your Tics is van start: aanmelden blijft mogelijk

Dit najaar en in heel 2021 gaan er weer nieuwe Tackle your Tics-groepen van start. Tackle your Tics is een intensieve groepstraining voor jongeren van 9 tot en met 17 jaar die last hebben van tics en er graag wat aan willen doen. Kinderen uit het hele land kunnen worden aangemeld, via onze deelnemende centra Levvel, Accare en Yulius.

De training duurt vier dagen plus een terugkommiddag en vindt plaats in Amsterdam. In een kleine groep van jongeren met tics gaan kinderen samen aan de slag met: gedragstherapie, oefenen met een trainingsapp, uitleg over tics, leren om op een positieve manier om te gaan met tics, en ontspannende activiteiten. Voor ouders zijn er ook bijeenkomsten. Omdat we willen onderzoeken hoe goed en voor welke kinderen deze training werkt, stellen we de deelnemers op een aantal momenten vragen via (online) interviews of vragenlijsten.

Eerdere resultaten uit een verkennend pilotonderzoek waren positief:

  • Kinderen en ouders waren tevreden over deze behandelvorm;
  • Het Tackle your Tics-programma was goed vol te houden door de kinderen;
  • De resultaten bieden aanwijzingen dat door het volgen van het programma de ernst van de tics vermindert en de kwaliteit van leven verbetert.
Categories: Uncategorized