Tackle your Tics

Tackle your Tics is een korte, intensieve gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen van 9 tot 17 jaar die last hebben van tics en er graag wat aan willen doen. Het combineert gedragstherapie (exposure en reponspreventie), oefenen met een trainingsapp, psycho-educatie, workshops van ervaringsdeskundigen over positief omgaan met tics en andere klachten, en ontspannende activiteiten. De ouders van de kinderen worden actief bij het behandelprogramma betrokken.

Het onderzoek

Tussen 2020 en 2022 hebben meer dan 100 gezinnen deelgenomen aan het onderzoek naar dit innovatieve behandelprogramma. Het onderzoek, een initiatief van Stichting Gilles de la Tourette en Levvel/Amsterdam UMC, werd uitgevoerd in samenwerking met TicXperts, Yulius, Accare en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Een multidisciplinair team van experts op het gebied van Tourette en gedragstherapie bundelde hun krachten om de effectiviteit te onderzoeken van Tackle your Tics.

Ervaringsdeskundigen

Een opmerkelijk aspect van dit project is de gelijkwaardige samenwerking met de ervaringsdeskundigen van de patiëntenorganisatie.

Door de inbreng van ervaringsdeskundigen sloot het onderzoek beter aan op de wensen en behoeften van de deelnemers aan het onderzoek: betere informatie vooraf en betere ondersteuning van deelnemers – onderzoeker Annet Heijerman

Ook bij het meten van de resultaten van de behandeling werd een belangrijk inzicht van de ervaringsdeskundigen meegenomen.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het onderzoek naar de korte, intensieve behandeling Tackle your Tics zijn gepubliceerd in European Child and Adolescent Psychiatry.

Het resultaten paper van het Tackle your Tics onderzoek

Bij het meten van de resultaten werd er niet alleen gekeken naar het verminderen van de tics, maar ook naar de kwaliteit van leven. Uit het onderzoek blijkt dat de behandeling geen snelle oplossing is voor het verminderen van de tics, maar dat deze wel de kwaliteit van leven verbetert en kinderen daardoor minder hinder ervaren door de tics:

⭐️ Direct na de 4-daagse groepsbehandeling liet Tackle your Tics geen superieur effect zien vergeleken met de wachtlijst.

⭐️ Op de langere termijn, na 3 maanden, was de behandeling echter wel effectief in het verbeteren van tic-gerelateerde beperkingen, kwaliteit van leven en emotioneel/gedragsmatig functioneren.

⭐️ Dus, hoewel de ernst van de tic niet significant veranderde in de loop van de tijd in vergelijking met de wachtlijst, deden de kwaliteit van leven en andere uitkomsten dat wel.

⭐️ Ouders (98%) en kinderen (95,8%) waren tevreden over deze behandelvorm.

⭐️ Voorspellers: kinderen met ernstigere tics bij aanvang en kinderen met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) lieten meer verbetering zien.

⭐️ Kortom, Tackle your Tics is geen ‘quick fix’ voor het verminderen van tics, maar kan kinderen met tics helpen de kwaliteit van leven op de lange termijn te verbeteren, beter om te gaan met tics en andere problemen en zich minder belemmerd te voelen.

In de video van de slotbijeenkomst wordt verteld over het ontstaan van Tackle your Tics, de uitvoering en ervaringen van het team en wat het behandelprogramma heeft opgeleverd.

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Annet Heijerman, via a.p.heijerman@amsterdamumc.nl
De gepubliceerde resultaten van Tackle your Tics vind je via deze link!

Aan dit onderzoek werkten mee: Annet Heijerman-Holtgrefe, Cara Verdellen, Jolande van de Griendt, Marjolein Bus, Laura Beljaars, Kees-Jan Kan, Bonne Zijlstra, Ramón Lindauer, Daniëlle Cath, Pieter Hoekstra, Chaim Huyser en Lisbeth Utens en vele therapeuten en ervaringsdeskundigen.

—–

UPDATE APRIL 2024

Hieronder vind je een overzicht van het aanbod aan Tackle your Tics en andere groepsbehandelingen die momenteel bij ons bekend zijn:

  • Bij Levvel (Amsterdam) worden Tackle your Tics groepen georganiseerd in twee leeftijdscategorieën. Naar verwachting zullen er ongeveer 4 groepen per jaar worden aangeboden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Daarmee is de wachttijd variabel; je kunt dus geluk hebben maar ook de pech dat je een half jaar moet wachten. De groepen kunnen onder het landelijk contract (LTA) vallen, maar de eigen gemeente moet wel een beschikking afgeven. In principe kan een jongere alleen voor de groep komen en dan weer doorgaan bij zijn eigen behandelaar. Mail naar Isabella Boon i.boon@levvel.nl of Nienke de Kwant n.dekwant@levvel.nl voor meer informatie.
  • Ook bij Yulius (regio Rijnmond) zijn er voorbereidingen gaande voor nieuwe Tackle your Tics groepen. Op dit moment (april 2024) is dit aanbod er nog niet, maar ze hopen spoedig te starten. Yulius biedt al wel psycho-educatie groepen aan voor zowel ouders als kinderen/jongeren. Dit is 5x voor de kinderen/jongeren en 2x voor de ouders (de ouder- en kindgroepen lopen gelijktijdig). De groepen worden gegeven op de poli Ticstoornissen in Barendrecht. Op dit moment is de wachtlijst voor ticbehandeling vrij kort, maar dit kan erg wisselend zijn. Kijk op de Yulius-site voor actuele wachttijden. De vergoeding gebeurt vanuit jeugdzorg, dus loopt via een arrangement bij de gemeente. Aanmelding verloopt via wijkteam, arts/neuroloog of de huisarts. De reguliere aanmeldroute van Yulius dient hierin gevolgd te worden. Dan wordt er contact opgenomen met ouders om de hulpvragen te bespreken. Aanmelding en informatie: telefoonnummer 088-405 1111 (ma t/m vr 09.00-17.00 uur) of via aanmelding@yulius.nl.
  • Bij Accare (Noord-oost Nederland) worden momenteel geen groepsbehandelingen voor tics aangeboden. Mocht dit in de toekomst worden georganiseerd, dan houden wij je via deze webpagina op de hoogte.
  • Bij Youz (landelijk) wordt psycho-educatie in een online groepsvorm aangeboden voor kind, jongeren en ouders. Deze worden online, landelijk gegeven en vinden maandelijks plaats (dus maandelijks een kind-, jongeren- en volwassenengroep). Bij meer vraag kunnen zij opschalen en bij minder vraag wordt de groep vervangen door een ander groepsaanbod. Er is vrijwel geen wachtlijst (dit is erg afhankelijk van specifieke voorkeuren jongere/ouders over dagen/tijden, als die er niet zijn is er geen wachtlijst). Dit aanbod valt binnen de reguliere zorg. Dit betekent dat voor de zorg voor jongeren onder de 18 jaar meegaat in het traject via de gemeente en voor 18+ in het traject via de verzekering. Met sommige gemeenten hebben we een contract waarbij zij ook cliënten buiten Youz kunnen aanmelden. Deze optie proberen zij ook neer te leggen bij andere gemeenten/organisaties. Aanmelden gaat via de behandelaar van Youz op de fysieke afdeling, zie Aanmelden | Youz

Opmerking: bij alle bovengenoemde ggz-organisaties zijn ook individuele behandelingen mogelijk. Zie voor een overzicht van ervaren behandelaars bij deze en andere organisaties het Tourette Netwerk.

Tackle your Tics wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van: