Een belangrijk kenmerk van Tourette is het hebben van tics. We maken onderscheid tussen bewegings- en geluidstics, enkelvoudige- en samengestelde tics en gedachtentics. Welke tics iemand met Tourette heeft verschilt per persoon. Daarnaast kunnen de tics die iemand heeft veranderen en in intensiteit variëren.

Bewegings- en geluidstics

Belangrijke kenmerken van Tourette zijn motorische en vocale tics die plotseling, snel, terugkerend en niet-ritmisch voorkomen.

Bij motorische tics, of bewegingstics, kun je denken aan:

  • extreem knipperen of wegdraaien met de ogen
  • optrekken van neus of schouders
  • knikken met het hoofd
  • tenen krommen
  • knakken van de vingers

Voorbeelden van vocale tics, of geluidstics, zijn:

  • keelschrapen, kuchen en grommen
  • snuiven
  • klakken met de tong en sisgeluiden
  • roepen van (vloek- of scheld-)woorden
  • herhalen van woorden of zinnen

Enkelvoudige- en samengestelde tics

Naast motorische en vocale tics maken we een onderscheid tussen enkelvoudige tics en samengestelde tics. Bij enkelvoudige tics is er één beweging of geluid, dat op zichzelf staat. Bij samengestelde tics trekken meerdere spiergroepen ongecontroleerd samen. Denk aan het trekken van een grimas, het maken van sprongetjes of het aanraken van voorwerpen.

Cognitieve of gedachtentics

Daarnaast bestaan er cognitieve of gedachtentics. Iemand heeft steeds dezelfde gedachten of beelden in het hoofd. Woorden worden bijvoorbeeld herhaald in gedachten, er worden woorden bedacht met een bepaalde beginletter of optelsommen gemaakt die steeds op hetzelfde getal uitkomen.