Op deze pagina vind je de vacatures die op dit moment openstaan bij onze stichting. Het gaat allemaal om vrijwilligersfuncties.

Wij zoeken altijd vrijwilligers voor:

 • De werkgroep Voorlichting.
 • Het organiseren van activiteiten door het hele land.
 • De redactie voor ons Tourette Magazine.
 • De werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling.

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Het bestuur van Stichting Gilles de la Tourette is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die ons als bestuurslid komen versterken. Wij vragen zowel ervaringsdeskundigen, naasten en anderen met affiniteit voor de zorg en/of Tourette, op deze oproep te reageren.

Stichting Gilles de la Tourette is een stichting met een bestuur op afstand. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden die op vrijwillige basis bestuurlijk hun deskundigheid inzetten. Het vrijwillige bestuur wordt bijgestaan door een Adviesraad waarin deskundigen op het gebied van Tourette zitten.

Ons bestuur bestaat uit:

Arwin Steendijk- coördinator onderzoek & ontwikkeling
Laura Beljaars – coördinator voorlichting
Hedy Uijting – coördinator media
Jasper Foolen – penningmeester
Vacature – coördinator lotgenotencontact

Wat zijn de taken van een bestuurslid?

Je hebt het beheer over één of meerdere portefeuilles. Dit doe je alleen of samen met een ander bestuurslid.

 • Actieve deelname in strategiebepaling en uitvoering van de stichting.
 • Actieve deelname in de ontwikkeling van speerpunten van de Stichting.
 • Op indicatie deelname aan werkgroep(en), afhankelijk van je portefeuille.
 • Leiding geven (op afstand) aan de Stichting samen met de overige bestuursleden.
 • Als bestuur verantwoordelijkheid nemen en dragen voor een goed werkgeverschap en gedegen organisatie.

Wat verwachten wij van een bestuurslid?

 • Je voelt je betrokken bij Stichting Gilles de la Tourette.
 • Je kan je vinden in de doelen die de Stichting nastreeft.
 • Je bent proactief.
 • Je bent aanwezig bij de bestuursvergaderingen in Houten (5-6 per jaar) of via Teams.
 • Je stemt activiteiten van je portefeuille af met de overige bestuursleden.
 • Je hebt, indien van toepassing, voldoende afstand tot je eigen problematiek.
 • Je kunt gemiddeld 3 uur per week vrij maken voor de Stichting.

Wat kun je van ons verwachten? ·

 • Onkostenvergoeding.
 • Contact met lotgenoten en professionals in een kleine organisatie.
 • Mogelijkheden om je (verder) te ontwikkelen.
 • Mogelijkheden om de strategie van de stichting mede vorm te geven.
 • Gratis deelname aan de landelijke dagen.
 • Netwerkuitbreiding met overige patiëntenverenigingen.
 • Begrip voor jouw persoonlijke situatie.

Voor meer informatie over de functie en bij interesse in de functie kun je mailen naar bestuur@tourette.nl.

Gezocht: lotgenotencontact coördinator

Voor onze Stichting Gilles de la Tourette zijn we op zoek naar een vrijwillige coördinator lotgenotencontact. Kennis van en ervaring met Tourette is hiervoor geen vereiste. Affiniteit met de zorg en/of Tourette is een pre.

Over Stichting Gilles de la Tourette

Stichting Gilles de la Tourette is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Maar ook voor hun ouders, familieleden, bekenden, zorg- en hulpverleners, leerkrachten, behandelaars, onderzoekers en andere geïnteresseerden. De stichting wil in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de vroege opsporing van Tourette bevorderen en meer bekendheid geven aan de aandoening en de behandelmogelijkheden.

Over de functie

De coördinator lotgenotencontact geeft leiding over de afdeling lotgenotencontact binnen onze stichting. Hieronder vallen o.a. kinderuitjes, tieneractiviteiten, (jong)volwassenenactiviteiten, regioavonden en regioplusavonden. Het online lotgenotencontact valt niet in deze afdeling. De meeste activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, aan wie de coördinator lotgenotencontact wanneer nodig leiding en ondersteuning geeft. De eindverantwoordelijkheid van de lotgenotencontact-activiteiten van de stichting ligt bij de coördinator lotgenotencontact.

De taken van de coördinator lotgenotencontact bestaan uit:

 • Ervoor zorgen dat er voldoende activiteiten georganiseerd worden, passend bij het beleid van de stichting.
 • Ondersteuning bij organisatie van activiteiten.
 • Meedenken met vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het verzinnen van onderwerpen en locaties van activiteiten.
 • Inspireren van vrijwilligers wanneer het gaat over het interessant houden van activiteiten.
 • De begroting van activiteiten goed- of afkeuren, rekening houdend met de begroting lotgenotencontact van onze stichting.
 • Het beheren van de appgroepen regiocontactpersonen en organisatie kinderuitjes.
 • (Mede)organiseren regioplusavonden.
 • Vrijwilligers voorzien van up-to-date lijsten van donateurs binnen hun doelgroep die mee kunnen doen aan activiteiten.

Als coördinator lotgenotencontact werk je nauw samen met de lotgenotencontact coaches. Zij ondersteunen inhoudelijk bij lotgenotencontact wanneer dit nodig is.

De gemiddelde tijdsinvestering is zo’n 3 uur per week.

Bij interesse en voor meer informatie over de functie of onze stichting, mail bestuur@tourette.nl.