Missie

Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie van iedereen met Tourette, hun omgeving en hulpverleners die hiermee te maken hebben. Gezamenlijk werken we aan het vroegtijdig opsporen van de aandoening, het vergroten van de kennis hierover en het verspreiden hiervan. Wij willen een aanvulling zijn op de reguliere zorg, de acceptatie van de aandoening verbeteren en de weerbaarheid van alle betrokken verhogen.

Visie

We streven naar een samenleving waarin begrip is voor Tourette en waarin iedereen met Tourette kan deelnemen. Daarnaast moet iedereen met Tourette de juiste middelen aangeboden krijgen om als volwaardig burger te kunnen functioneren in de maatschappij.