Missie

Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie van patiënten of lotgenoten die allen betrokken zijn bij het syndroom van Gilles de la Tourette als (jeugdige of volwassen) patiënten, ouders, familieleden, leerkrachten, behandelaars, onderzoekers en andere geïnteresseerden en die als doel heeft om in nauwe samenwerking de kwaliteit van leven van patiënten en hun omgeving te verbeteren, door lotgenotencontact te faciliteren; een betere bekendheid aan de ziekte en haar behandelmogelijkheden te geven; een vroegtijdige opsporing van de ziekte te bevorderen; de positie en belangen van patiënten & omgeving te behartigen en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling te bevorderen.