Webinar voor Nederlands Instituut van Psychologen

Eén van de pijlers van onze stichting is dat er meer voorlichting gegeven wordt voor professionals en Eén van de pijlers van onze stichting is dat er meer voorlichting gegeven wordt voor professionals en toekomstig professionals.toekomstig professionals. Mede daarom hebben we ons enkele jaren geleden aangesloten bij MIND, het landelijke platform voor psychische gezondheid. Door gebruik te maken van de connecties van MIND hopen wij binnen te komen bij universiteiten en verenigingen waar professionals samenkomen. Met als doel om zoveel mogelijk professionals en toekomstig professionals die in aanraking kunnen komen met Tourette voor te lichten over de aandoening, hoe deze te herkennen en hoe ermee om te gaan.

Samenwerking NIP en Valora

Onlangs vond de eerste voorlichting plaats. Op 22 september hield Laura Beljaars van Expertisecentrum Valora een webinar over Tourette bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Onze samenwerking met Valora hierin vinden wij van belang om de kwaliteit van de voorlichting hoog te houden. Tijdens het webinar liet Laura aanwezigen meekijken naar filmpjes van tics en vergelijkbare bewegingen en geluiden, zoals motorische onrust bij ADHD en stimmen bij ASS. Ze gaf de aanwezige psychologen basisinformatie over wat Tourette is, wat tics zijn en welke aandoeningen er vaak mee samengaan. Uiteraard vertelde ze ook vanuit haar ervaringsdeskundige perspectief, liet ze de aanwezigen een beetje ervaren hoe het is om tics te hebben en vertelde ze wat belangrijk is in het leren leven met Tourette. Het webinar is voor alle leden van het NIP terug te zien op de interne omgeving van hun website.

Wij danken het Nederlands Instituut van Psychologen en Expertisecentrum Valora voor de goede samenwerking en hopen dit nog veel vaker te kunnen doen!

Categories: Uncategorized