Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Maar ook voor hun ouders, familieleden, bekenden, zorg- en hulpverleners, leerkrachten, behandelaars, onderzoekers en andere geïnteresseerden. De stichting wil in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de vroege opsporing van Tourette bevorderen en meer bekendheid geven aan de aandoening en de behandelmogelijkheden.

Wij maken ons sterk voor mensen met Tourette

Sinds 1982 maakt Stichting Gilles de la Tourette zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met Tourette. Dit doen we door het geven van voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en het behartigen van patiënten-belangen. Ook bevordert de stichting wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van Tourette.

Vijftig vrijwilligers

De stichting wordt gerund door zo’n vijftig betrokken vrijwilligers. Het vrijwillige bestuur wordt bijgestaan door een Adviesraad waarin deskundigen op het gebied van Tourette zitten. De stichting is bij diverse overleggen van patiëntenorganisaties, koepelorganisaties en zorg- en medische specialisaties.

Ons bestuur bestaat uit:
Arwin Steendijk- coördinator onderzoek & ontwikkeling
Laura Beljaars – coördinator voorlichting
Ed Carper – coach lotgenotencontact
Rebecca Carper – coach lotgenotencontact
Hedy Uijting – coördinator media (onder voorbehoud)
Vacature – secretaris
Vacature – coördinator lotgenotencontact

Onze Adviesraad bestaat uit:
dr. Cara Verdellen – klinisch psycholoog PsyQ
Jolande van de Griendt – gz psycholoog TicXperts
Judith Rath – neuroloog LangeLand Ziekenhuis
Mariska Kleijer – neuroloog LangeLand Ziekenhuis
Jeroen Heijmens Visser – psychiater Youz
Aniek van Bussel – gz psycholoog Youz
dr. Daniëlle Cath – psychiater GGZ Drenthe
prof. Pieter Hoekstra – psychiater Accare, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
Chaim Huyser – geneesheer-directeur, kinder- en jeugdpsychiater De Bascule
Pieter Nederveen – neuroloog Dijklander Ziekenhuis
Agnes Wertenbroek – neuroloog ZGT
Menno Oosterhoff – kinder- en jeugdpsychiater Accare
Rudi Bruggemans – kinder- en jeugdpsychiater Yulius
Hester Langbein – klinisch psycholoog Yulius
Andrea Dietrich – UMC Groningen