Jouw hulp is onmisbaar. Stichting Gilles de la Tourette is voor een groot deel afhankelijk van bijdragen van donateurs en subsidies. De financiële steun van de overheid is lang niet altijd zeker, maar door jouw bijdrage kan onze stichting nu en in de toekomst de belangen van mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette blijven behartigen.

IK WORD DONATEUR

Vanaf 25 euro per jaar ben je donateur van Stichting Gilles de la Tourette. Met dit bedrag steun je onze werkzaamheden op het gebied van lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.

Voordelen van het donateurschap:

  • Je ontvangt drie keer per jaar ons Tourette Magazine, met verdiepende artikelen over Tourette en onze stichting;
  • Je bent van harte welkom op de landelijke en regionale bijeenkomsten;
  • Je bestelt gratis informatiebrochures, dvd’s en krijgt korting op de entree van de Landelijke Contactdag en andere activiteiten;
  • Je krijgt gratis toegang tot het beschermde deel van deze site met extra veel achtergrondinformatie en -artikelen en online brochures;
  • Je ontvangt per post de dit jaar reeds verschenen Tourette Magazines;
  • Je ontvangt per post een welkomstpakket naar keuze.

Wil je donateur worden, vul dan het aanmeldingsformulier in of meld je aan via telefoonnummer (088) 505 4317. Na jouw aanmelding ontvang je ons Tourette Magazine per post of e-mail.

N.B. Aangezien Stichting Gilles de la Tourette een stichtingsvorm heeft spreken we niet over leden maar over donateurs.

Voorwaarden donateurschap

Voor een donateurschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Het donateurschap gaat per kalenderjaar in.
  • Het donateurschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal een jaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.
  • Opzeggen kan vóór 1 december via administratie@tourette.nl
  • Door middel van een machtiging wordt de donateursbijdrage elk jaar automatisch van jouw rekening afgeschreven. Indien je ons geen machtiging verstrekt, sturen wij je elk jaar een factuur per e-mail.

Vergoeding donateurschap door je ziektekostenverzekeraar?

Jaarlijks betaal je vanwege jouw donateurschap een bijdrage aan Stichting Gilles de la Tourette. De basisverzekering vergoedt dit bij een patiëntenvereniging echter niet. Sommige zorgverzekeraars vergoeden wel (een deel van) deze kosten in de aanvullende zorgverzekering. Indien je wilt weten of je voor een vergoeding in aanmerking komt, neem dan contact op met jouw eigen ziektekostenverzekeraar.